ARKADIUSZ WALOCH - OBECNOŚĆ NIEOBECNOŚCI

ARKADIUSZ WALOCH - OBECNOŚĆ NIEOBECNOŚCI

ARKADIUSZ WALOCH - OBECNOŚĆ NIEOBECNOŚCI
OBECNOŚĆ NIEOBECNOŚCI Arkadiusza Walocha to wystawa zadedykowana Janowi Pawłowi II – Świętemu. Czytając obrazy zaprezentowane na wystawie w Galerii BWA „U Jaksy” spostrzegamy, że Artysta zagłębia się w osobistych rozmyślaniach Jana Pawła II. Współuczestniczy w Jego zamyśleniu, cierpi razem z Nim, i z Nim pochyla się nad potrzebami ludzkich losów. Te sceny z obrazów ukazujące modlitwę i udręczenie zbliżają nas do Boga.

Arkadiusz Waloch biegle włada różnymi narzędziami pracy. W rysunku ołówkiem i pastelą, a w malarstwie akwarelą i olejem. Kreską konstruuje twarze i sylwetki, drzewa i góry, a nawet wodę i chmury. Zaś w malarstwie plamą buduje uczucia – odczytywane z łatwością, jakby mówił do odbiorców ich własnym językiem, niezależnie od narodowości widza.

Waloch portretuje świętego Jana Pawła II, świętą Teresę oraz przyjaciół, z wielką łatwością i skromnością zarazem, tak aby wyrazić serce istoty tego co Go otacza w najbliższym emocjonalnym zamyśleniu. Bez zakłamania, bez ubierania w ozdobniki lecz zwyczajnie miękko i delikatnie. Szeptem wyraża krzyk duszy zachwyconej świętością człowieka, którego podziwia, subtelnie uzewnętrznia szczerość przyjaźni i zachwyt górskimi szczytami.

Arkadiusz Waloch od lat głęboko zanurzony we własnych rozmyślaniach dostrzega to, co istotne: miłość, piękno i prawdę.

Krystyna Olchawa

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •